csütörtök, június 14

Még: Michael Reynolds és az Earthship


Garbage Warrior –
egy hippi öko­építész
küzdelme
Európa   környezetvédelmi   Filmfeszti­
vál 2009, zsűri és közönség díjas film
Michael Reynolds radikális, hippi öko­épí­
tész,   egy   önellátó   közösség   kiépítéséért
harcol, s már az első percekben megfogal­
mazza nézetét: „Úgy érzem, egy bivalycsor­
da  közepén vagyok  és  vadul  csörtetünk  a
szakadék felé… de én nem akarok lezuhan­
ni, ezért  megpróbálom elterelni  őket… Ha
az emberiség vesztébe viszi ezt a bolygót, én
is meghalok… Magamat  próbálom mente­
ni, ez elég erőt ad.”
A   filmben  Michael   Reynolds  bemutatja
építészeti   stílusának   termékét,   az
Earthship lakóházakat: a nap beesési szö­
gét  használják a hőmérséklet  szabályozá­
sára, az északi fal termikus tömege tárolja
a hőt; a vízellátást összegyűjtött eső bizto­
sítja,  a  ház   lelkét  jelentő   melegház   egy­
szerre oldja meg a szennyvízkezelést és az
élelmiszerellátást; az elektromos energiát
pedig a tetőre szerelt  napelem vagy szél­
turbina adja.
Az idilli  hangulatot hamar szertefoszlatja
az építési  hatóság: alternatív anyagokból,
újszerű módszerekkel és közművesítés nél­
kül   házat   építeni   nem   a   szabványoknak
megfelelő.   A   további   munkák   leállítása
mellett pedig Reynolds állami építészenge­
délyét is visszavonják.
Több éves szünet után a közösség törvényt
betartva, engedélyeket beszerezve folytatja
tovább   az   építkezést,   majd   főszereplőnk
vaskos mappával a kezében ecseteli, meny­
nyi fölösleges papírmunka kell ahhoz, hogy
a   telepét   hivatalosan   is   lakónegyednek
nyilvánítsák.
Szembeszállva a bürokráciával, felterjeszt
egy törvényjavaslatot, amely megengedi a
kísérleti  lakóházak építését, az au­
tók,   repülőgépek,   fogyasztási
cikkek   tesztlehetőségeivel   érvelve.
Ehhez ő maga is óriási változáson megy
keresztül: a volt hippi összefogja ősz haját
és öltönyt próbál.
A   történetből   kiderül,   hogy   a   természeti
katasztrófa sújtotta területeken – a hajlék,
ivóvíz és szennyvízkezelés problémájára is
– kitűnő megoldást jelent az Earthship.
A film tisztán bemutatja, hogy a biotecture
koncepció akadálya a „civilizáció” és a bü­
rokrácia. Bizonyítékul  arra, hogy  ők  ma­
guk   képesek   szembenézni   a   jövő   klíma­
problémáival,   a   végcímben   megtudjuk:   a
film karbonlábnyomát  esőerdő  ültetésével
ellensúlyozták, a megjelenő járművek 80%­
a pedig biodízellel működik.
Forrás:
http://greenprofit.hu/index.php?
option=com_content&view=article&id=43:
garbage­warrior­lakhato­qhajokq­a­
sivatag­koezepen­szemetbl&catid=31:
tajkep­epiteszet­&Itemid=24
További információ:
http://www.garbagewarrior.com/
http://youtu.be/YrMJwIedrWU

Forrás: http://elofaluhalozat.hu/gfx/EH92_3.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése